«Perigos e medos nas Cantigas de Santa Maria. Do mar e dos seus tormentos»

Autores/as

  • Déborah González Universidade de Santiago de Compostela

DOI:

https://doi.org/10.37536/RLM.2016.28.0.62054

Resumen

Resumo: Nas Cantigas de Santa Maria de Alfonso X, a sociedade medieval aparece representada dun modo máis ou menos realista. Textos e imaxes dan conta da mobilidade característica dos distintos grupos sociais que aparecen retratados nesta colección. Ademais, estas viaxes adoitan presentarse en estreita relación ao marabilloso, de tal modo que se presentan como unha aventura transformadora, non exenta de risco e emocións. Este traballo céntrase naquelas narracións das Cantigas de Santa Maria que incorporan unha travesía por mar, que normalmente aparece descrito como un medio indómito e perigoso para os homes, atendendo ás emocións que se desencadenan neses episodios de perigo mariño.

Palabras chave: Cantigas de Santa Maria, Lírica galego-portuguesa, emocións, medo, coita, perigos do mar.

«Danger and fear in the Cantigas de Santa Maria. Do mar e dos seus tormentos»

Abstract: In the Cantigas de Santa Maria of Alfonso X, the medieval society is represented in a realistic manner. Into the collection, texts and images show the movement of different social groups. In addition, their travels involved marvels and miracles, so they were transforming adventures with risks and emotions. This paper aims to explore some narratives of the Cantigas de Santa Maria that include a journey across the sea, which is usually described as a wild and unsafe environment for medieval people, paying attention to the emotions that are triggered in those episodes of danger.

Keywords: Cantigas de Santa Maria, Galician-Portuguese lyric, emotions, fear, coita (anxiety), dangers of the sea.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas alternativas

Descargas

Cómo citar

González, D. (2016) «“Perigos e medos nas Cantigas de Santa Maria. Do mar e dos seus tormentos”», Revista de Literatura Medieval. Alcalá de Henares, ES, 28, pp. 203–224. doi: 10.37536/RLM.2016.28.0.62054.

Métrica