«La intensificació retòrica del elements morbosos en les faules mitològiques de Joan Roís de Corella: de la imitatio a la innovació estètica»

Autores/as

  • Rafael Alemany Ferrer Universitat d’Alacant

DOI:

https://doi.org/10.37536/RLM.2016.28.0.62049

Resumen

Resumen: Les faules mitològiques, amb les quals Roís de Corella inicia la seua carrera literària, són exercicis escolars destinats a l’ensinistrament en l’escriptura en prosa. Cadascun d’aquests textos reescriu, amb trets originals, un tema ja tractat anteriorment per autors prestigiosos. Una de les innovacions que hi aporta Roís de Corella és l’amplificació retòrica de les seqüències més morboses d’aquestes faules, dins d’una proposta estètica caracteritzada per l’exacerbació sentimental i l’efectisme. Així es dedueix de l’acarament d’algunes de les seqüències més tràgiques d’una selecció d’aquests relats (el Plant dolorós de la reina Hècuba, la lletra de Medea, la lamentació de Mirra i les històries de Pasífae i de Tereu, Procne i Filomela) amb els models literaris corresponents.

Paraules clau: Roís de Corella, faules mitològiques, elements morbosos, intensificació retòrica, models literaris.


«Rhetoric intensification of morbid elements in the mythological tales by Joan Roís de Corella: from the imitatio to the aesthetic innovation»

Abstract: The mythological tales, with whom Roís de Corella began his literary career, are school exercises for training in prose writing. Each of these texts is dedicated to rewrites, with original features, a subject previously dealt by prestigious authors. One of the innovations that Roís de Corella offers is a rhetorical amplification of the more ghoulish sequences of these fables, in an aesthetic proposal characterized by sentimental exacerbation and sensationalism. This is deduced from the comparison between some of the most tragic sequences of a selection of these short stories (the Plant dolorós de la reina Hècuba, Medea letter, lamentation of Mirra and the stories of Pasífae and Tereu and of Procne and Filomela) with their corresponding literary models.

Keywords: Roís de Corella, mythological tales, ghoulish elements, intensifying rhetoric, literary models.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas alternativas

Descargas

Cómo citar

Alemany Ferrer, R. (2016) «“La intensificació retòrica del elements morbosos en les faules mitològiques de Joan Roís de Corella: de la imitatio a la innovació estètica”», Revista de Literatura Medieval. Alcalá de Henares, ES, 28, pp. 71–97. doi: 10.37536/RLM.2016.28.0.62049.

Métrica