Sánchez Miñana, Jesús, Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica, UPC, España