Volver a los detalles del artículo Jaume de Cessulis (2018), Libre de les costumes dels hòmnes e dels oficis del nobles sobre el joc del escachs, estudio y edición de Alexandre Bataller Català. Alicante/Barcelona: Inst. Int. Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Descargar Descargar PDF