Urgorri, Victoriano, Estación de Bioloxía Mariña da Graña, Universidade de Santiago de Compostela, España