I Aleu, Marià Baig, Institut d'Història de la Ciència, España