Souto García, Concepción, IES A Sardiñeira (Coruña), España