(1)
D’Agostino, M.; Gargano, A. «Cancioneros plurilingües En El Nápoles español: ‘Versos De Juan De La Vega’ (Mattia Cancer, 1552)». RPM 2014, 28, 189-210.