[1]
S. Honório, «Exercise programme intervention for persons with motor ataxia (Programa de ejercicios de intervención para personas con ataxia motora)», Retos, vol. 38, pp. 602–605, jul. 2020.