ALMORZA GOMAR, D.; PÉREZ ARANA, G.; PRADA OLIVEIRA, J. An experience of comprehensive training through soccer (Una experiencia de formación integral a través del fútbol. Retos, v. 38, n. 38, p. 375-378, 21 maio 2020.