(1)
León, P. P.; Velasco Mérida, R.; Calvo Lluch, África. Español Progresión metodológica Con Soporte Musical Para Un Nuevo Sistema De Actividad física En Tapiz Rodante En Adultos: Cinta Dance . Estudio De Caso (Methodological Progression With Musical Support for a New System of Physical Exercise for Adults on a Treadmi. Retos 2022, 45, 1105-1112.