[1]
J. Aguilar Miquel, « ISBN 978-84-7882-822-7»., RELat, vol. 17, pp. 241–247, dic. 2017.