[1]
Martini, A. 2022. Deconstructing geopolitics in the classroom. Grasping geopolitical codes through active learning. Revista Española de Ciencia Política. 60 (nov. 2022), 145–173. DOI:https://doi.org/10.21308/recp.60.05.