(1)
Juan-Lázaro, O.; Area-Moreira, M. Gamificación Superficial En E-Learning: Evidencias Sobre motivación Y autorregulación: [Thin Layer Gamification in E-Learning: Evidence on Motivation and Self-Regulation]. Pixel-Bit 2021, 62, 146-181.