(1)
Boada March, R. M. Jubany I Vila, J. (2012). Conecta’t Per Aprendre. Aprenentatge Social I Personalitzat. Barcelona: Associació De Mestres Rosa Sensat. Pixel-Bit 2016, 239-240.