[1]
Tovar Ruiz, J.T. 2023. La paradoja de la política exterior de Joe Biden. Revista CIDOB d’Afers Internacionals. 132 (feb. 2023), 195–220.