Morey Tous, A. «Elena Catalán, Gabriel Jover Y Enrique Llopis (eds.). El Delme Com a Font Per a La Història Rural. Girona, Associació D’Història Rural De Les Comarques Gironines, 2020, 276 Pp». Investigaciones De Historia Económica, Sept. 2021, p. 2 pp., doi:10.33231/j.ihe.2021.09.007.