[1]
A. Morey Tous, «Elena Catalán, Gabriel Jover y Enrique Llopis (eds.). El delme com a font per a la història rural. Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2020, 276 pp»., IHE, p. 2 pp., sep. 2021.