Morey Tous, A. (2021) «Elena Catalán, Gabriel Jover y Enrique Llopis (eds.). El delme com a font per a la història rural. Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2020, 276 pp»., Investigaciones de Historia Económica, p. 2 pp. doi: 10.33231/j.ihe.2021.09.007.