MOREY TOUS, A. Elena Catalán, Gabriel Jover y Enrique Llopis (eds.). El delme com a font per a la història rural. Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2020, 276 pp. Investigaciones de Historia Económica, p. 2 pp., 13 set. 2021.