Morey Tous, A. (2021). Elena Catalán, Gabriel Jover y Enrique Llopis (eds.). El delme com a font per a la història rural. Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2020, 276 pp. Investigaciones De Historia Económica, 2 pp. https://doi.org/10.33231/j.ihe.2021.09.007