[1]
Morey Tous, A. 2021. Elena Catalán, Gabriel Jover y Enrique Llopis (eds.). El delme com a font per a la història rural. Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2020, 276 pp. Investigaciones de Historia Económica. (sep. 2021), 2 pp. DOI:https://doi.org/10.33231/j.ihe.2021.09.007.