Landín, I., Barbería, E., Dasi, C. y Arimany-Manso, J. (2019) «Muerte inesperada debida a granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (síndrome de Churg-Strauss)», Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 42(1), pp. 83–87. doi: 10.23938/ASSN.0395.