Landín, I., E. Barbería, C. Dasi, y J. Arimany-Manso. 2019. «Muerte Inesperada Debida a Granulomatosis eosinofílica Con poliangeítis (síndrome De Churg-Strauss)». Anales Del Sistema Sanitario De Navarra 42 (1):83-87. https://doi.org/10.23938/ASSN.0395.