Landín, I., Barbería, E., Dasi, C., & Arimany-Manso, J. (2019). Muerte inesperada debida a granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (síndrome de Churg-Strauss). Anales Del Sistema Sanitario De Navarra, 42(1), 83–87. https://doi.org/10.23938/ASSN.0395